צוות המשרד
 מנהל
 ירון ויס
 050-5223962
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן